Rzeszowski Ośrodek
Sportu i Rekreacji

Basen

Harmonogram Pływalni Krytej przy ul. ks. Jałowego 23A

 

Godzina Poniedziałek 
22.04.2019
Wtorek 
23.04.2019
Środa 
24.04.2019
Czwartek 
25.04.2019
Piątek 
26.04.2019
Sobota 
27.04.2019
Niedziela 
28.04.2019
615 - 700   B B B B B B
700 - 745   B   B B B B
745 - 830   B     B B / P B
830 - 915   B B B     B
przerwa
930 - 1015 N B   B B    
1015 - 1100 I B   B B    
1100 - 1145 E B B   B    
1145 - 1230 C B B B / W B B B
1230 - 1315 Z B B B / W B B B
1315 - 1400 Y B / G B B B B / P B
1400 - 1445 N B B B / G   B / P B
1445 - 1530 N B   B / G   B / G B
1530 - 1615 E B B / P B   B / G B
przerwa
1630 - 1715     B / P   B / P B B
1715 - 1800     B   B / P B B
1800 - 1845     B   B B
1845 - 1930     B     B B
1930 - 2015   B B   B B B
2015 - 2100   B B   B  2T B B
2100 - 2145   B B   B  2T B B

Legenda:
B* - wejście na bilety i karnety
B / P - wejście na bilety i karnety - dostępna tylko płytka strefa basenu
B / G - wejście na bilety i karnety - dostępna tylko głęboka strefa basenu
B / W - wejście na bilety i karnety - dostępne pół basenu wzdłuż
B 2T - wejście na bilety i karnety - dostępne dwa tory wzdłuż basenu
B 3T - wejście na bilety i karnety - dostępne trzy tory wzdłuż basenu
PUSTE POLE - brak wejść na bilety i karnety
                      - możliwe wejście na KARTĘ SENIORA 60+
                      - gimnastyka w wodzie dla Seniorów
                      - gimnastyka w wodzie Aqua Fitness

 

Informacje dotyczące jednorazowych zmian w grafiku umieszczane są na bieżąco na Tablicy Ogłoszeń na Krytej Pływalni przy ul. Ks. Jałowego 23A w Rzeszowie, oraz na stronie www.rosir.pl

UWAGA !
*Strefa płytka oddzielona liną od strefy głębokiej ze względu na bezpieczeństwo osób nie umiejących pływaćRzeszowski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Rzeszowie
Adres: ul.ks.Jałowego 23a | 35-010 Rzeszów | tel/fax: 17 853 58 53 | e-mail: rosir@rosir.pl
Inspektor Ochrony Danych: Maciej Golarz | e-mail: Iod2@erzeszow.pl