Rzeszowski Ośrodek
Sportu i Rekreacji

Basen

Harmonogram Pływalni Krytej

 

 

 

 

HARMONOGRAM WEJŚĆ NA BILETY I KARNETY obowiązujący w sezonie 2018/2019

na KRYTEJ PŁYWALNI przy ul. Ks. Jałowego 23A w Rzeszowie

 

 

Dzień tygodnia

Godziny wejść

Dostępność BASENU

PONIEDZIAŁEK
10 grudnia 2018

6.15 – 7.00

cały basen

7.00 – 7.45

cały basen

WTOREK
11 grudnia 2018

6.15 – 7.00

cały basen

7.00 – 7.45

cały basen (wejścia Kartę Seniora 60+)

10.15 – 11.00

½ basenu (wzdłuż)

11.00 – 11.45

½ basenu (wzdłuż)

11.45 – 12.30

½ basenu (wzdłuż)

12.30 – 13.15

½ basenu (wzdłuż)

13.15 – 14.00

GIMNASTYKA W WODZIE DLA SENIORÓW  (bilety) + głęboka część basenu

14.00 – 14.45

½ basenu (głęboka część basenu)

14.45 – 15.30

cały basen

18.45 – 19.30

GIMNASTYKA W WODZIE AQUA FITNESS (bilety)

ŚRODA
12 grudnia 2018

6.15 – 7.00

cały basen

14.45 – 15.30

cały basen

15.30 – 16.15

½ basenu (płytka część basenu)

CZWARTEK
13 grudnia 2018

6.15 – 7.00

cały basen

7.00 – 7.45

cały basen

9.30 – 10.15

cały basen

11.45 – 12.30

cały basen

12.30 – 13.15

½ basenu (wzdłuż)

13.15 - 14.00

cały basen

14.00 – 14.45

½ basenu (głęboka część basenu)

14.45 – 15.30

 

GIMNASTYKA W WODZIE DLA SENIORÓW (bilety)+ głęboka część basenu

15.30 – 16.15

cały basen

18.45 – 19.30

GIMNASTYKA W WODZIE AQUA FITNESS (bilety)

PIĄTEK
14 grudnia 2018

6.15 – 7.00

cały basen

11.45 – 12.30

cały basen (wejścia Kartę Seniora 60+)

20.15 – 21.00

2 tory basenu

21.00 – 21.45

2 tory basenu

SOBOTA
15 grudnia 2018

6.15 - 7.00

cały basen

7.00 - 7.45

cały basen

7.45 - 8.30

½ basenu (płytka część basenu)

11.45 – 12.30

cały basen

12.30 – 13.15

cały basen

14.45 – 15.30

cały basen

15.30 – 16.15

cały basen

16.30 – 17.15

cały basen

17.15 – 18.00

cały basen

18.00 – 18.45

cały basen

18.45 – 19.30

cały basen

19.30 – 20.15

cały basen

20.15 – 21.00

cały basen

21.00 – 21.45

cały basen

NIEDZIELA
16 grudnia 2018

6.15 – 7.00

cały basen

7.00 – 7.45

cały basen

7.45 – 8.30

cały basen

8.30 – 9.15

cały basen

11.45 – 12.30

cały basen

12.30 – 13.15

cały basen

13.15 – 14.00

cały basen

14.00 – 14.45

cały basen

14.45 – 15.30

cały basen

15.30 – 16.15

cały basen

17.15 – 18.00

cały basen

18.00 – 18.45

cały basen

18.45 - 19.30

cały basen

19.30 - 20.15

cały basen

20.15 - 21.00

cały basen

21.00 - 21.45

cały basen

PONIEDZIAŁEK
17 grudnia 2018

6.15 - 7.00

cały basen

7.00 - 7.45

cały basen

 

 

*Informacje dotyczące jednorazowych zmian w grafiku umieszczane są na bieżąco na Tablicy Ogłoszeń na Krytej Pływalni przy ul. Ks. Jałowego 23A w Rzeszowie, oraz na stronie www.rosir.pl

UWAGA !
Strefa płytka oddzielona liną od strefy głębokiej ze względu na bezpieczeństwo osób nie umiejących pływaćRzeszowski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Rzeszowie
Adres: ul.ks.Jałowego 23a | 35-010 Rzeszów | tel/fax: 17 853 58 53 | e-mail: rosir@rosir.pl
Inspektor Ochrony Danych: Maciej Golarz | e-mail: Iod2@erzeszow.pl