Rzeszowski Ośrodek
Sportu i Rekreacji

Hala Sportowa

Regulamin Hali Sportowej

przy ul. Pułaskiego w Rzeszowie

 

 

 

 

 

 

 

1. Hala sportowa jest obiektem Rzeszowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Rzeszowie.

2. Hala sportowa jest otwarta od godz. 7.00 do godz. 22.00 oraz w soboty i niedziele wg. potrzeb.

3. Z hali sportowej korzystać mogą grupowo osoby uczestniczące w zajęciach sportowych pod opieką instruktora lub trenera oraz grupy bez opiekuna korzystające z hali w celach rekreacyjnych.

4. Na hali odbywają się zajęcia w grach zespołowych oraz aerobicu i callaneticsu.

5. Osoby których stan wskazuje na spożycie alkoholu nie będą wpuszczane na halę sportową.

6. Zajęcia na hali sportowej odbywają się wg ustalonego rozkładu zajęć.

7. Osoby uczestniczące w zajęciach sportowych, a także instruktorzy i trenerzy zobowiązani są do zmiany obuwia na sportowe.

8. Prowadzący zajęcia i osoby w nich uczestniczące są wpuszczani do szatni na 10 minut przed rozpoczęciem zajęć jedynie w obecności prowadzącego.

9. Na hali sportowej obowiązuje zachowanie porządku, czystości, przepisów przeciwpożarowych i bhp oraz bezwzględne podporządkowania się decyzjom prowadzącego zajęcia i służbom ROSiR.

10. Grupy i osoby korzystające z hali sportowej upoważnione są do korzystania z szatni na 10 minut przed rozpoczęciem zajęć i nie później niż 20 minut po ich zakończeniu.

11. Za rzeczy wartościowe nie pozostawione w depozycie, ROSiR nie ponosi odpowiedzialności.

12. Osoby nie przestrzegające obowiązującego regulaminu będą usuwane z terenu hali sportowej.

13. Osoby niszczące wyposażenie hali sportowej ponoszą odpowiedzialność za wyrządzone szkody.

 Rzeszowski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Rzeszowie
Adres: ul.ks.Jałowego 23a | 35-010 Rzeszów | tel/fax: 17 853 58 53 | e-mail: rosir@rosir.pl
Inspektor Ochrony Danych: Maciej Golarz | e-mail: Iod2@erzeszow.pl