Rzeszowski Ośrodek
Sportu i Rekreacji

Ochrona danych osobowych

 

Ogólna klauzula informacyjna ROSiR

Klauzula monitoringu wizyjnego ROSiR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Rzeszowski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Rzeszowie
Adres: ul.ks.Jałowego 23a | 35-010 Rzeszów | tel/fax: 17 853 58 53 | e-mail: rosir@rosir.pl
Inspektor Ochrony Danych: Maciej Golarz | e-mail: Iod2@erzeszow.pl