Rzeszowski Ośrodek
Sportu i Rekreacji

 

Rzeszowski Ośrodek Sportu i Rekreacji
35-010 Rzeszów ul. Ks. J. Jałowego 23A

 

Rzeszowski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Rzeszowie został powołany z dniem 1 lipca 1992 roku Uchwałą Rady Miasta, na bazie Wojewódzkiego Ośrodka Sportu i Rekreacji oraz Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji Podstawowym zadaniem Ośrodka, określonym w statucie jest tworzenie odpowiednich warunków materialno - technicznych dla działalności sportowo - rekreacyjnej na terenie miasta Rzeszowa.

 

 

 

 


 

OGŁOSZENIE

Rzeszowski Ośrodek Sportu i Rekreacji
Pływalnia Kryta przy ul. Ks. Jałowego 23a
poszukuje
Instruktora do prowadzenia zajęć Gimnastyki w wodzie.
Informacje w biurze pływalni.
 

OGŁOSZENIE

Baseny Otwarte Rzeszowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji
czynne do 21 września 2018 w godzinach od 10.00 do 18.00.
Od 12 września 2018 zapraszamy na Pływalnię Krytą. 

 


Akceptujemy karty:

     
     

 

 

 

 Rzeszowski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Rzeszowie
Adres: ul.ks.Jałowego 23a | 35-010 Rzeszów | tel/fax: 17 853 58 53 | e-mail: rosir@rosir.pl
Inspektor Ochrony Danych: Maciej Golarz | e-mail: Iod2@erzeszow.pl