Rzeszowski Ośrodek
Sportu i Rekreacji

 

Rzeszowski Ośrodek Sportu i Rekreacji
35-010 Rzeszów ul. Ks. J. Jałowego 23A

 

Rzeszowski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Rzeszowie został powołany z dniem 1 lipca 1992 roku Uchwałą Rady Miasta, na bazie Wojewódzkiego Ośrodka Sportu i Rekreacji oraz Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji Podstawowym zadaniem Ośrodka, określonym w statucie jest tworzenie odpowiednich warunków materialno - technicznych dla działalności sportowo - rekreacyjnej na terenie miasta Rzeszowa.

 

 

 

 
 

OGŁOSZENIE

Rzeszowski Ośrodek Sportu i Rekreacji informuje o możliwości
zakupu biletów na baseny otwarte przez Internet na stronie o adresie
https://rosir.nq.pl
Zapraszamy do korzystania z usługi.

OGŁOSZENIE

Baseny Otwarte Rzeszowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji
od 1 czerwca 2018 czynne w godzinach od 9.00 do 20.00
Zapraszamy.

 

 


Akceptujemy karty:

     
     

 

 

 

 Rzeszowski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Rzeszowie
Adres: ul.ks.Jałowego 23a | 35-010 Rzeszów | tel/fax: 17 853 58 53 | e-mail: rosir@rosir.pl
Inspektor Ochrony Danych: Maciej Golarz | e-mail: Iod2@erzeszow.pl